چاپ باکس

قیمت آنلاین کاغذ و ورق و مقوا

خدمات چاپی

تولید جعبه های بهداشتی

چاپ باکس

قیمت آنلاین کاغذ و ورق و مقوا

خدمات چاپی

تولید جعبه های بهداشتی

قیمت آنلاین کاغذ و مقوا

ردیفنوع کاغذاندازهگرماژقیمتبرند و رنگتفاوت هفتگیتفاوت ماهانه
۱کاغذ تحریر۱۰۰*۷۰۷۰۴,۰۵۰,۰۰۰چنمینگلورملورم
۲کاغذ تحریر۹۰*۶۰۷۰۳,۲۵۰,۰۰۰چنمینگلورملورم
۳کاغذ تحریر۱۰۰*۷۰۸۰۵,۰۵۰,۰۰۰اندونزیلورملورم
۴کاغذ تحریر۹۰*۶۰۸۰۴,۰۵۰,۰۰۰اندونزیلورملورم
۵کاغذ تحریر۱۰۰*۷۰۱۰۰۸,۲۰۰,۰۰۰اندونزیلورملورم
۶کاغذ تحریر۹۰*۶۰۱۰۰۷,۲۰۰,۰۰۰بنفشلورملورم
۷کاغذ روزنامه۱۰۰*۷۰۴۵۱۵۷,۰۰۰لورملورم
۸کاغذ روزنامه۱۴۰*۸۶۴۵۱۵۷,۰۰۰لورملورم
۹کاغذ کرافت۱۰۰*۷۰۸۰۲,۳۰۰,۰۰۰لورملورم
۱۰کاغذ گلاسه براق۱۰۰*۷۰۹۰۲۵۴,۰۰۰نویالورملورم
۱۱کاغذ گلاسه براق۱۰۰*۷۰۱۳۵۲۵۴,۰۰۰نویالورملورم
۱۲کاغذ گلاسه براق۱۰۰*۷۰۲۰۰۲۵۴,۰۰۰نویالورملورم
۱۳کاغذ گلاسه براق۱۰۰*۷۰۲۰۰۲۶۱,۰۰۰هانسوللورملورم
۱۴کاغذ گلاسه براق۱۰۰*۷۰۲۵۰۲۵۹,۰۰۰نویالورملورم
۱۵کاغذ گلاسه براق۱۰۰*۷۰۳۰۰۲۵۹,۰۰۰نویالورملورم
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱